REGULAMIN

§ 1. Sklep i Klienci.

 1. Właścicielem sklepu internetowego „Vitality”, zwanym dalej Sklepem, jest Rafał Lipkowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Vitality Rafał Lipkowicz, pod adresem: ul. 1 Maja 100, 12-122 Jedwabno, NIP: 7451772903, REGON: 281409760.
 2. Stroną dokonująca zakupów w Sklepie, zwana dalej Klientem, jest pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot, który zgodnie z przepisami może zaciągać zobowiązania.
 3. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sklepem poprzez:
  a) wiadomości e-mail pod adresem: biuro@sklep-vitality.pl;
  b) telefonicznie dzwoniąc pod numer tel.: 607684145 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00;
  c) korespondencją tradycyjną: Sklep „Vitality”, ul. 1 Maja 100, 12-122 Jedwabno.
 4. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu przez Klientów, a w szczególności dokonywania zakupów w Sklepie.
 5. Regulamin jest udostępniony Klientowi za pośrednictwem strony internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient Sklepu.

  § 2. Oferta Sklepu.
 1. Właściciel Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem domeny: „www.sklep-vitality.pl”.
 2. Usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Klientom korzystania ze Sklepu w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW sklepu internetowego www.sklep-vitality.pl w chwili składania zamówienia.
 4. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.
 5. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są cenami brutto podanymi w polskich złotych. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki, jak również innych kosztów, które mogą wystąpić po stronie Sklepu, które są podawane w trakcie procesu składania zamówienia bezpośrednio przed jego finalizacją.
  6. Na życzenie Klienta Sklep wystawia Faktury VAT.
  7. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

  § 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu Klient powinien posiadać:
  a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
  b) Włączoną obsługę Java Script,
 2. Klient może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w polityce prywatności.

  § 4. Zamówienia i realizacja.
 1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pomocą formularza z koszykiem zakupów na stronie finalizacji zamówienia, telefonicznie lub mailowo z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 2. W razie wątpliwości przesłane do Sklepu zamówienie od nowego Klienta jest potwierdzane drogą e-mail przez pracownika działu obsługi klienta (w ciągu 24h roboczych).
 3. Błędnie wypełnione formularze zamówień bez danych umożliwiających kontakt mailowy lub telefoniczny nie będą realizowane.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia telefoniczne będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
 5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu danych Klienta oraz:
  a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu informacji od Klienta o złożeniu zamówienia;
  b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy.
 6. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia lub innego problemu, który wystąpi w związku z realizacją zamówienia, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i możliwych sposobach wyjścia z sytuacji problemowej.
 7. Po potwierdzeniu wysyłamy do klienta informację dotyczącą terminu wysyłki paczki.
 8. Niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez kupującego prawdziwego adresu zamieszkania oraz numeru telefonu. W przypadku wątpliwości, co do poprawności danych, pracownik sklepu może skontaktować się z kupującym w celu potwierdzenia zamówienia.
 9. W sytuacji braku któregoś z zamówionych produktów, skontaktujemy się z zamawiającym (mailem lub telefonicznie).
 10. Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko do momentu jego wysyłki.
 11. Do czasu realizacji zlecenia należy doliczyć czas dostawy (kurier: 1-2 dni robocze od dnia wysyłki, Poczta Polska wg regulaminu pocztowego: 2-6 dni roboczych).
 12. Wysyłka zamówień realizowana jest poprzez firmę kurierską.
 13. Przesyłki dostarczane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 w zależności od miejsca dostawy godziny te mogą ulec niewielkim zmianom. Sklep nie ma wpływu na konkretną godzinę doręczenia przesyłki do odbiorcy.
 14. Zamówienia zagraniczne są realizowane po wcześniejszych ustaleniach drogą e-mail, dotyczących formy i kosztów przesyłki.
  15. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych towarów prezentowanych na stronie Sklepu. Zmiana cen lub wycofanie towaru nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

  § 5. Płatności.
 1. Klient może wybrać wymienione poniżej formy płatności za zamówione towary:
  a) w przypadku dostawy na terenie Polski: gotówka przy odbiorze, przelew bankowy lub płatność on-line
  b) w przypadku dostawy poza granice Polski: przelew bankowy lub płatność on-line
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayU S.A.
 3. Skutkiem nieodebrania przesyłki pobraniowej będzie obciążenie kupującego kosztami wysyłki i powrotu nieodebranej przesyłki.

  §
  6. Prawo odstąpienia.
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres podany w § 1 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 3. Sklep niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 4. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  a) dodatkowych koszów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep oraz
  b) bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
  c) kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez      przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,  jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  6. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany zwrócić towar Sklepowi niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Klient może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sklep, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sklepu w stanie nie zniszczonym.
  8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  10. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klient, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  11. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - wzór.
  12. Pod linkiem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  § 7. Dane osobowe.
 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Rafał Lipkowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Vitality Rafał Lipkowicz, ul. 1 Maja 100, 12-122 Jedwabno, NIP: 7451772903, REGON: 281409760.
 2. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży towaru a także realizacji obowiązków posprzedażowych. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność danych dla wykonania umowy na rzecz Klienta.
 3. Dane mogą być udostępniane: dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, InPost Sp. z o. o., Poczta Polska S.A., oraz firmie zajmującej się obsługą księgową, w celu prawidłowej realizacji umowy oraz dalszych usług związanych z realizacją zamówienia.
 4. Dane będą przechowywane przez okres do maksymalnie 5 lat - realizacja usług posprzedażowych i wymogi podatkowe.
 5. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.
 6. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 7. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych. (w szczególności historii transakcji).
 8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym (fakturowanie) lub warunkiem zawarcia umowy. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe zawarcie i realizacja umowy a także realizacja obowiązków fiskalnych.

  § 8 Przepisy końcowe.
 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu www.sklep-vitality.pl Zmiany regulaminu nie odnoszą skutku w stosunku do zawartych przez ich wprowadzeniem umów jak również złożonych przez Klientów zamówień.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument.
 4. W razie jakichkolwiek niejasności i zapytań prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: biuro@sklep-vitality.pl
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 roku i dotyczy wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.